مشخصات یک طراحی زیبا

گل و گلکاری

در این هفته های پایانی سال، باغبان ها نیز مانند بقیه افراد با فشار كاری زیادی مواجه بوده و بیش از پیش مشغول كاشت گل ها و گیاهان مربوط به فصل هستند. شما هم به طور قطع این روزها این صحنه را بارها و بارها در فضای سبز كنار خیابان ها، بزرگراه ها و پارك ها دیده اید. علاوه بر آنها باغچه های خانه ها نیز از این تحول بهاری بی نصیب نمانده اند. لذا به حیاط هر خانه ای كه باغچه هر چند كوچكی در آنجا وجود دارد سری بزنید یا با فضای سبزی مملو از گل های رنگارنگ مواجه می شوید و یا شاهد انبوهی از جعبه های چوبی حاوی گل هایی همچون بنفشه، پامچال، همیشه بهار و مانند اینها در كنار باغچه خواهید بود كه برای كاشت در روزهای پایانی هفته آماده گذاشته شده اند.

طراحی باغ

در یک نگاه

طراحی حیاط

در یک نگاه

طراحی استخر

در یک نگاه

طراحی پارک

در یک نگاه