معرفی خودروی بنز ML 63

بنز ML 63 -شرکت مرسدس بنز جدیداً مدل ML 63 AMG را با کمی تغییر نشان داد. تغییراتی که در این خودرو انجام شد شامل قرار دادن زنون جای لامپ های چراغ جلو و در عقب هم به طراحی چراغ های عقب لامپ های LED و همچنین تیره تر شدن برای مغایرت بهتر به ویژه برای ML 63 AMG در لباس سفید است.

متاسفانه مدل جدید ML 63 AMG نمی تواند اختلاف بین موتور خودرو و آخرین موتور5/5 لیتری دو قلو توربو V8 را نشان دهد. این موتور جدید چهره ای از دو قدرت با بازده تکراری به ترتیب از مدل 544 PS ( با 537 اسب بخار قدرت ) و مدل 571 PS ( با 536 اسب بخار قدرت ) است. ML 63 هنوز با موتور حجیم 3/6 لیتری V8 می آید.

بررسی خودروی بنز ML 63

ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﻛﺮ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻧﺴــﻞ ﭘﻴﺸــﻴﻦ ML63 ﺑﺎ ﭘﻴﺸــﺮﺍﻧﻪ ﺗﻨﻔﺲ ﻃﺒﻴﻌﻰ 6,2 ﻟﻴﺘﺮﻯ V8 ﻭ ﺑﻴﺶﺗﺮﻳﻦ ﻗﺪﺭﺕ 503ﺍﺳــﺐ ﺑﺨﺎﺭ 96 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻋﺮﺽ 4,6 ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﻰ ﺁﻭﺭﺩ! ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳــﺮﻋﺖ ML63 ﺑﺎ ﻭ ﻳﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﭘﻜﻴﺞ AMG ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻰ ﺑﻪ 250 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺩﺭ ﺳــﺎﻋﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺑﺪﻭﻥ ﺷــﻚ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻫﻴﺠﺎﻥ ﺍﻧﮕﻴﺰﺗﺮﻳﻦ ﻧﻜﺎﺕ ﻧﺴــﻞ ﭘﻴﺸــﻴﻦ ML63 ﺻــﺪﺍﻯ ﭘﻴﺸــﺮﺍﻧﻪ ﻭ ﺍﮔﺰﻭﺯﻫﺎﻯ ﺁﻥ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﻥ ﻣﺮﺳﺪﺱ ﺍﻳﻦ ﻧﻜﺘــﻪ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻧﺴــﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻤﺎﻡ ﺳــﻌﻰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺁﻥ ﮔﺬﺍﺷــﺘﻪﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﻛﻨﻨــﺪ. ﺑﺎﻭﺟﻮﺩ ﺣﺠﻢ ﻛﻢﺗﺮ ﭘﻴﺸﺮﺍﻧﻪ ﺟﺪﻳــﺪ ﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﻯ ﺩﻭ ﺗﻮﺭﺑﻮﺷــﺎﺭژﺭ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﮔﺎﺯﻫــﺎﻯ ﺧﺮﻭﺟــﻰ ﺍﮔــﺰﻭﺯ، ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺨــﺖ ﮔﺎﺯ ﺻﺪﺍﻯ ML63 ﺟﺪﻳﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻋﻤﻴﻖ ﻭ ﻏﺮﺵ ﻛﻨﺎﻥ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻫﺎﻯ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺻﺪﺍﻯ ﻧﺎﺑﺮﺍﺑﺮ ﻭ ﺗﻬﺪﻳﺪﺁﻣﻴﺰ، ﺍﻳﻦ ﭘﻴﺸﺮﺍﻧﻪ 5,5 ﻟﻴﺘﺮﻯ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺤﻮ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭ ﭘﻴﺸﺮﺍﻧﻪ 6,2 ﻟﻴﺘﺮﻯ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﻰﺁﻳﺪ. ﺩﺭ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﻧﺴﻞ ﻗﺪﻳﻤﻰ، ﺟﻌﺒﻪ ﺩﻧﺪﻩ ﻫﻔﺖ ﺳﺮﻋﺘﻪ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴــﻚ ﻣﺮﺳــﺪﺱ ﺗﻌﻮﻳﺾﻫﺎﻳــﻰ ﻧﺮﻡ ﻭ ﺳــﺮﻳﻊ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻰﮔﺬﺍﺭﺩ.

۱,۰۲۹,۰۰۰ تومان
۱۲,۹۸۰,۰۰۰ تومان