معرفی خودرو لیفان 520

لیفان 520 اولین خودرو تولید شده توسط بخش خودرو گروه لیفان می‌باشد که برای نخستین بار در سال ۲۰۰۶ در نمایشگاه خودرو پکن رونمایی شد. گرچه طراحی داخلی و خارجی آن مختص این خودرو می‌باشد، اما شاسی آن برگرفته از سیتروئن ZX مدل سال ۱۹۹۱ می‌باشد. این خودرو با ۳ نوع موتور ارائه می‌شود که نوع تریتک آن دارای موتور مشترک با آخرین نسل خودرو مینی می‌باشد.

ﻣﻮﺗــﻮﺭ 1.6 ﻟﻴﺘﺮﻯ 16 ﺳﻮﭘﺎپ ﻟﻴﻔﺎﻥ 106 ﺍﺳﺐﺑﺨــﺎﺭ ﻭ 137 ﻧﻴﻮﺗﻦ ﻣﺘﺮ ﮔﺸﺘﺎﻭﺭ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻫﺎﻯ 4500 ﺗﺎ 4800 ﺍﺭﺍﻳﻪ ﻣﻰﺩﻫﺪ. ﺍﻳﻦ ﭼﻴﻨﻰ 1130 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ 13 ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ 100 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮﺳﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻧﻴﺰ ﺗﺎ 170 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ. ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﺳــﺎﺱ ﻛﺎﺗﺎﻟﻮگ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻭ ﺷــﺘﺎﺏ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ 100 ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﺭﻋﻤﻞ ﻃﻮﺭ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺯﻳﺎﺩ ﻣﺤﺴﻮﺱ ﻧﻴﺴﺖ.

ﻟﻴﻔﺎﻥ ﻳﻚ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﻛﻢ ﻣﺼﺮﻑ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﻰ ﺁﻳﺪ. ﻣﺼﺮﻑ ﺳﻮﺧﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﻰ ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ﻫﻔﺖﻟﻴﺘﺮ ﺩﺭ 100 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻟﻴﻔﺎﻥ ﻋﺪﺩ مـﻨﺎﺳﺒﻰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎﻙ 51 ﻟﻴﺘﺮﻯ ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﺟﻮﺍﺏﮔﻮﻯ ﻣﺼﺮﻑ ﺳﻮﺧﺖ ﺁﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﻟﻴﻔﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﺎﺑﻴﻦ ﻓﻀﺎﻯ ﺧﻮﺑﻰ ﺭﺍ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺮﻧﺸﻴﻨﺎﻥ ﺟﻠﻮ.

این خودرو در چین، روسیه و نیز ایران (توسط کرمان خودرو) عرضه می‌شد که چند سالی است تولید آن به‌طور کل در ایران متوقف شده‌ است. در پایان شایان ذکر است که این خودروی چینی به‌ واقع از مرغوب ترین فولاد مناسب برای خودرو سازی استفاده کرده است.