ایسیو کروز |قیمت ایسیو کروز

 ایسیو کروز در خودرو های سمند ایسیو های متعددی از ابتدای تولید تا به امروز نصب شده است . از جمله پر مصرف ترین ایسیو خودرو شامل:ECU زیمنس کانتیننتال یا کانتی یا زیمنس VDO یا زیمنس است که از سال ۸۴ تا ۹۱ نصب شده است.
و بعد از سال ۹۱ یعنی از سال ۹۲ به بعد هم شرکت کروز متولی تولید این ایسیو ، ECU ها در ایران بود و تولیداتش را بر روی خودرو سمند شرکت ایران خودرو استفاده شده است.
سخت افزار الکترونیکی ایسیو های زیمنس و کانتیننتال با کروز که بعد از سال ۹۱ و ۹۲ روی خودرو های تولیدی شرکت ایرانخودرو نصب شده تفاوت سخت افزاری و نرم افزاری دارند و قابلیت جایگذاری بجای هم دیگر را ندارند.

 قابل ذکر است که امکان تبدیل این سخت افزار به نوع اتومات یا خودروی غیر از EF7 وجود دارد .

انواع ایسیو کروز

ایسیو کروز ، ایسیو های زیمنس در یک دسته بندی دیگر به یک تکسوز و دوگانه سوز قابل دسته بندی هستند که آنها را هم با تغییرات سخت افزاری جزئی می‌شود بین ماشین های مختلفی که سیستم سوخت رسانی زیمنس هستند نصب کرد و همینطور قابل ذکر است که نرم افزارشان نیز تفاوت دارند.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :