روغن موتور ایرانول ۱۲۰۰۰ جدید -ماشین

تماس بگیرید

مشخصات فنی روغن ایرانول 12000 جدید

  • پایداری حرارتی عالی و مقاومت در برابر اکسیداسیون.
  • خاصیت پاک کنندگی جهت کاهش رسوبات ناشی از احتراق و اکسیداسیون.
  • خاصیت ضد سائیدگی جهت کنترل فرسایش قطعات موتور.
  • خاصیت خنثی کنندگی اسید های حاصل از اکسیداسیون و احتراق جهت جلوگیری از خوردگی قطعات موتور.
  • محافظت پیشرانه موتور تحت همه شرایط آب و هوایی. طول عمر موتور و قدرت موتور.
  • قابلیت روغن کاری فوق العاده در دمای پایین راه اندازی.
  • پایداری برشی پیشرفته منجر به حفظ ویسکوزیته در تمام دمای کارکرد (طول مصرف) می شود.
  • حذف حرارت موتور پیشرفته برای حفظ ساختار متالورژی موتور ابزارهای موتور.
  • کنترل مصرف روغن و کاهش هزینه ها.