روغن موتور بهران تکتاز – ماشین

تماس بگیرید

ویژگی های روغن بهران تکتاز

  • آسان در هوای سرد
  • مقاومت بسیار عالی در مقابل آلودگی 
  • محافظت بسیار عالی در مقابل اکسیداسیون (خوردگی و زنگ زدگی)
  • محافظت بسیار عالی در مقابل سایش
  • پاک کنندگی و معلق کنندگی بسیار مناسب