کاهنده سوخت خودروهای گاز سوز

۴۳۹,۰۰۰ تومان

محصول کاهنده سوخت خودروهای گاز سوز (R.C.M.S) Raya CNG Max Saver)

*صرفه جویی به میزان 15 الی 30 لیتر در هر ساعت

*قابل نصب بر روی تمامی خودروهای مجهز به سیستم گازسوز

*نصب آسان در یک دقیقه

*صرفه جویی در ثروت ملی و سوخت با ارزش گاز طبیعی